Board logo

标题: [对战] 视频: 【正阳】斗剧铁拳中国总决赛南哥笑傲上海滩 [打印本页]

作者: MASATO    时间: 2012-7-4 08:02     标题: 视频: 【正阳】斗剧铁拳中国总决赛南哥笑傲上海滩http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNTE0MDQ4.html

决赛,半决赛内录视频
http://u.youku.com/user_video/id ... _type_1_page_1.html

http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzMzAyMzQ0.html

[ 本帖最后由 MASATO 于 2012-9-22 17:41 编辑 ]
作者: cooltoo8    时间: 2012-7-4 08:04

沙发 坐下慢慢看!!!!
作者: superyjb    时间: 2012-7-4 11:05

打不开。。连接有问题
作者: MASATO    时间: 2012-7-5 12:21

现场COS表演

http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNDI1MTA4.html
作者: MASATO    时间: 2012-7-14 07:39

热心铁友grcq手机拍摄的几场
场次不明,
http://u.youku.com/user_video/id ... _type_1_page_1.html


http://v.youku.com/v_show/id_XNDIzNjA0MzU2.html

[ 本帖最后由 MASATO 于 2012-9-3 22:39 编辑 ]
欢迎光临 铁拳7 铁拳TT2 铁拳6 出招 下载 攻略 人物 角色 论坛 铁拳Fans Tekkenfans (http://www.tekken.com.cn/bbs/) Powered by Discuz! 6.0.0